Бланки и заявления

Декларация за регистрация на домашни любимци – изтегли

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – изтегли

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изтегли

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – изтегли

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоражения – изтегли

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоражения – изтегли

Заявление за издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в частни имоти – изтегли