Национална програма за енергийна ефективност

Годишен отчет за 2017-та година

Програма за енергийна ефективност на Община Своге

Национална програма за енергийна ефективност (саниране) – линк

Публичен регистър на сдруженията на собствениците – изтегли

Постановление №23 от 4 февруари 2016 година за изменение и допълнение на постановление №18 на Министерски съвет от 2015г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – изтегли