Образование

В гр. Своге има една професионална гимназия  и едно средно образователно училище:

Професионална гимназия “Велизар Пеев”
СУ “Иван Вазов”

На територията на община Своге има още 8 основни училища, 1 начално училище, 10 детски градини и 1 обединено детско заведение, както следва:
Начално училище “Д-р Петър Берон” – гр. Своге
Основно училище “Отец Паисий” – с. Свидня
Основно училище “Св. Иван Рилски” – с. Искрец
Основно училище “Васил Левски” – с. Церово
Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” – с. Гара Бов
Основно училище “Христо Ботев” – с. Гара Лакатник
Основно училище “Д – р Петър Берон” – с. Реброво
Основно училище “Елин Пелин” – с. Владо Тричков

Обединено детско заведение “Александър Вутимски” – гр. Своге
Детска градина “Калина Малина” – гр. Своге
Детска градина – кв. Дренов, гр. Своге
Детска градина – с. Свидня
Детска градина – с. Искрец
Детска градина – с. Церово
Детска градина – с. Гара Бов
Детска градина – с. Гара Лакатник
Детска градина – с. Томпсън
Детска градина – с. Реброво
Детска градина – с. Владо Тричков