Секретар

инж. Даниела Дакова
Образование:
– “Електроинженер” – Технически университет 
– “Инженерна журналистика”
– Допълнителна квалификация – “Мениджър по маркетинг и бизнес”
Професионален опит:
– Директор дирекция „Социална и стопанска дейност“ – Кремиковци;
– Ръководител отдел „Общинска собственост“ – район Подуяне, гр.София;
– Специалист в отдел “Общински фирми и сделки с имоти” – Столична община;
– Директор на “ЦУМ” ЕАД;
– Прокурист в “София ленд” ЕАД;
– Главен специалист по бизнес развитие и ръководител отдел в бизнес-услугите;
– Общински съветник в Столичен общински съвет – член в комисията по Архитектура и градоустройство
За контакти:
Телефон: 0726/ 222-27
Имейл: sekretar@svoge.bg