Секретар

инж. Даниела Дакова
Образование:
– „Електроинженер“ – Технически университет 
– „Инженерна журналистика“
– Допълнителна квалификация – „Мениджър по маркетинг и бизнес“
Професионален опит:
– Директор дирекция „Социална и стопанска дейност“ – Кремиковци;
– Ръководител отдел „Общинска собственост“ – район Подуяне, гр.София;
– Специалист в отдел „Общински фирми и сделки с имоти“ – Столична община;
– Директор на „ЦУМ“ ЕАД;
– Прокурист в „София ленд“ ЕАД;
– Главен специалист по бизнес развитие и ръководител отдел в бизнес-услугите;
– Общински съветник в Столичен общински съвет – член в комисията по Архитектура и градоустройство
За контакти:
Телефон: 0726/ 222-27
Имейл: sekretar@svoge.bg