Обява от Общинска служба по земеделие – гр. Своге

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СВОГЕ на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри на имотите по

Share
Виж повече

Заповед № РД- 01- 438 / 27.07.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 438 / 27.07.2020 год. на Министъра на здравеопазването.

Share
Виж повече