Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-ГР–1238 Дата:  20.07.2023г.                   На основание чл.128, ал.3 от закон за устройство на територията, при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от

Виж повече