Важно съобщение от „Дирекция Местни данъци и такси“

Уважаеми съграждани, Поради годишно приключване, от 31.12.2021 г., временно се преустановяват плащанията за местни данъци и такси. Тъй като националните информационни системи са свързани, временно ще бъде и преустановена възможността

Виж повече

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

ДО:БОЖИДАР ТРАЙКОВ ДИМИТРОВ Адрес за кореспондеция::гр.Благоевград, ул.,,К и Никола Хайдукови‘‘ №56, вх.А, ап.5,ет.3 Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр.Благоевград, ул.,,К и Никола Хайдукови‘‘ №56, вх.А, ап.5,ет.3 Уведомяваме Ви,

Виж повече

Съобщение за одобрен проект за изменение на действащ ПУП – с. Осеновлаг

Със Заповед № 1766 от 03.12.2021г. на  Кмет на Общината, е одобрен ПРОЕКТ за изменение на действащ ПУП – изменение на Плановете за регулация и застрояване (ПРЗ) – одобрен ЗРП от 1977г. на с. Осеновлаг, Община Своге, за промяна предназначението

Виж повече