Проект на график на разписанията на пътническите влакове за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВОГЕ, Във връзка с получено в общинска администрация Своге писмо с от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и в изпълнение на задължението си за информиране на населението на

Виж повече

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-Е–77/273 Дата:  20.08.2021г. На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от

Виж повече

Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава

Виж повече