Уведомление до жителите на община Своге относно регистрация на водовземни  съоръжения (кладенци) във връзка с обявения срок 28.11.2022 г., за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности

На регистрация подлежат всички съществуващи водовземни съоръжения, в това чисто кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други. Това се отнася за: Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в

Виж повече

Съобщение за провеждане на консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Своге и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 20.05.2022г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Своге, включително и

Виж повече