Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджета на община Своге за 2022 год.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Своге кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО,

Виж повече