Съобщение и заповед за затваряне за движение на моторни превозни средства ул.“Староселска“, гр. Своге

Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „ Укрепване на свлачище  SFO43.65869-01 в кв. “Старо село”, гр. Своге- етап I / укрепителна линия 1 източна част,

Виж повече

Съобщение и Заповед № 843/22.05.2024г. относно забрана за паркиране по улици във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна

Виж повече

Съобщение във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част

Виж повече