Отчет

Отчет за дейността на Общински съвет – Своге и неговите комисии за периода от 01.01.2013 г. до 15.08.2013 г. – изтегли

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.08.2013г. ДО 31.01.2014г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02. 201. ДО 31.07.2014г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.08.2014г. ДО 31.12.2014г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВОГЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015г. ДО 30.06.2015г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА МАНДАТ 2011-2015 г.

ОТЧЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС ЗА ПЕРИОДА 15.11.19г.-15.05.2020г.