Заповед за разрешение за изработване на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге

№ 1708 / гр. Своге, 04.11.2022 год. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по реда на чл.124а, ал.2 и 5 и

Виж повече