Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и РД-01-472/02.09.2021

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №-РД-01-472/02.09.2021 г. на РЗИ. За сведение

Виж повече