Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”–гр.Своге, започва кампания „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК”

Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка! 

Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанствата и околната среда, често водят и до човешки жертви. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Топлото време, сухата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.

Най-честите причини за възникване на горски пожар са:

  • изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове;
  • техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората;
  • детска игра с огън;
  • самозапалване на вещества и материали;
  • природни явления;
  • късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
  • неконтролирано палене на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;
  • умисъл.

Забранено е да се пали огън в гората! – Това може да става само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Предварително си подгответе тупалки – от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата, необработваемите полски имоти, склоновете и други подобни!

Ако забележите признаци на пожар в гората – дим, мирис на изгоряло и пламъци – е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Подаваната информация да бъде коректна, като се съобщава точното място на възникналия пожар, какво гори, дали има застрашени хора, сгради и други.

Предвид предстоящите летни месеци и повишаването на температурите, с цел превенция на пожари, ГДПБЗН – МВР стартира информационно-разяснителни кампании „Спри горските пожари“ и „Пази реколтата от пожар“. Повече информация можете да получите на линковете: www.pojarna.com и www.mvr.bg/gdpbzn.