Структура и правилник – 2019-2023

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – изтегли
Правилникът изменен с Решение № 280, Протокол № 21 от заседание на ОбС,
проведено на 29.01.2021 година


  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ЕВРОФОНДОВЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ  
СЕКРЕТАР: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ; МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ; ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВОВ

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА
СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
ЧЛЕНОВЕ: СТАНЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ; ЦВЕТОМИР ЛАЗАРОВ БОРИСОВ; ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ     

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ, ОКОЛНА СРЕДА, ЕКОЛОГИЯ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВОВ
СЕКРЕТАР: РАДОСТИН ЯНКОВ ГЕНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ; МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА; ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ            
СЕКРЕТАР: ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИР ЛАЗАРОВ БОРИСОВ; РАДОСТИН ЯНКОВ ГЕНЧЕВ; ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ
СЕКРЕТАР: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ; ГЕОРГИ ВАНЬОВ ВЪЛКАНОВ; МАРИЯМ ИВАНОВА НИКОЛОВА

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА
СЕКРЕТАР: ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ ВАНЬОВ ВЪЛКАНОВ; ЕМИЛ СЛАВЧОВ МЛАДЕНОВ