Антикорупция и сигнали

Уважаеми съграждани, можете да подате сигнал по следните методи:

  • Чрез имейл до електронен адрес kmet@svoge.bg
  • В кутия, предназначена за тази цел, на входа на общинската администрация
  • Чрез пощенски оператор с препоръчано писмо, адресирано до кмета на община Своге и до адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски 7
  • Устно на телефонен номер 0726 85 и вътр. 19