Здравеопазване

Многопрофилна болница за активно лечение – гр.Своге

Медицински център “Своге” ООД – гр.Своге

Медицински център “Олимп” ЕООД – гр.Своге

Специализирана белодробна болница “Цар Фердинанд І” – с.Искрец


Дейностите за социални услуги на територията на общината включват Дом за възрастни с умствени затруднения с капацитет от 90 места в село Гара Лакатник, Защитено жилище за хора с ментални увреждания с капацитет 16 места в село Дружево и домашен социален патронаж.