Публичен регистър

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ 2022-РА ГОДИНА

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ /OPEN DATA/

Данни за бюджета и разходването му

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистър на второстепенните разпоредители

Регистър на даренията

Регистър на спортните клубове

Регистър на военните паметници

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистър на издадени кари за ппаркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на културните институции

Регистър на лекарските практики

Регистър на недвижимите култирни ценности

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Публичен регистър на озеленителните площи на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на язовирите

Регистър на общинска собственост ПОС

Регистър на общинска собственост ЧОС

Публичен регистър на разпоредителните сделки

Списък на издадените общи административни актове

Принтирай страницата Принтирай страницата