Култура

Култура

Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге за 2020 г.

Културен календар 2019

Културни събития

На територията на община Своге има 14 читалища, които са културни средища с обществени библиотеки и разностранна самодейност в сферите на театъра, фолклора, музиката, изобразителните изкуства.
Най-голямо е читалището в общинският център град Своге, създадено през 1907 год. от Зарко Коцев, носещо името “Градище”. През  100 годишната си история НЧ “Градище” е “приютило” под своя покрив поколения талантливи свогенци и им е предоставило възможност за развитие на техните способности и таланти. В своята история, чрез разнообразната си дейност, се e утвърдило като средище на традиции – местни и национални. А днес се превръща в духовен и възпитателен център за младото поколение. Характерно за дейността на читалището, като уникално проявление в световен мащаб, е събирането и популяризирането на местния фолклор – танцов и певчески, който е емблематичен за българската култура. Основните дейности на читалището са свързани с развитие на библиотечна дейност – библиотеката разполага с над 60 000 библиотечни единици; художествено-творческата дейност; развитието на център за услуги и консултации с комплексни административни и офис услуги, както и други спомагателни дейности по популяризиране на културно-историческото наследство в региона.

Богата художествено-творческа дейност развиват и читалищата “Христо Ботев” в с. Церово, “Светлина” в с. Гара Бов и “Възраждане” в с. Искрец, както и останалите единадесет, намиращи се в по-големите селища на общината:

НЧ „Искърски пролом  -1934” с.Гара Лакатник;

НЧ „Народна култура 1954” с.Владо Тричков;

НЧ „Искра 1928” с.Реброво;

НЧ „Никола Вапцаров 1956” с.Томпсън;

НЧ „Никола Вапцаров  1955” с.Свидня;

НЧ „Пробуда  1957” с.Миланово;

НЧ „Климент Охридски  1924” с.Осеновлаг;

НЧ „Сава Доброплодни  1956” с. Габровница;

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1931” с.Зимевица;

НЧ „Христо Ботев  1961”с. Батулия.

НЧ „Кирил и Методий 1956 „ с.Желен