Съобщения за решения от БДДР

Съобщение 12.04.2024 – изтегли

Съобщение 17.01.2024 – изтегли

Съобщение 08.01.2023 – изтегли

Съобщение 13.04.2021 – изтегли

Съобщение 03.02.2021 – изтегли

Съобщение 07.10.2019 – изтегли

Съобщение 17.07.2019 – изтегли

Съобщение 05.07.2019 – изтегли

Съобщение 04.07.2019 – изтегли

Съобщение 25.02.2019 – изтегли

Съобщение 08.08.2018 – изтегли

Съобщение 01.08.2018 – изтегли

Съобщение 06.10.2017 – изтегли

Съобщение 18.08.2017 – изтегли

Съобщение 25.05.2017 – изтегли

Съобщение 26.09.2016 – изтегли

Съобщение 26.09.2016 – изтегли

Съобщение 26.09.2016 – изтегли

Съобщение 26.09.2016 – изтегли

Съобщение 26.02.2016 – изтегли

Съобщение 01.12.2015 – изтегли

Съобщение 23.07.2015 – изтегли

Съобщение 23.07.2015 – изтегли

Съобщение 06.04.2015  – изтегли

Съобщение 05.03.2015  – изтегли

Съобщение 06.01.2015  – изтегли

Съобщение 29.12.2014  – изтегли

Решение – изтегли

Съобщение 24.11.2014  – изтегли

Съобщение 02.09.2014 – изтегли

Съобщение 26.09.2012 – изтегли

Съобщение 11.07.2014 – изтегли