Община Своге обявява две работни места

I . За длъжността Главен специалист БС/Строителен техник -1 работно място в Общинска дейност „Благоустройство и строителство“ , Община  Своге Изисквания за заемане на длъжността: Минимален професионален опит -2 години

Виж повече