Мадлена Божилова Амин от гр. Своге с награда за  един от петте нови елементи в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2021

На 28 юли 2021 г. в галерия „Средец“ в  Министерство на културата се проведе официалната церемония за връчване на удостоверенията за вписването на петте нови елемента в Националната представителна листа на

Виж повече

Уведомление за „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана- София с тунел под Петрохан“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда“ публикуваме настоящото инвестиционно предложение за: „Прединвестиционно проучване за трасе

Виж повече

Важно съобщение относно провеждането на автомобилното рали „Планинско Своге“ и традиционния празник на село Зимевица!!!

Уважаеми дами и господа, Във  връзка с провеждането на автомобилното планинско състезание „Планинско Своге“ на 7 и 8 август 2021г., на основание Заповед № 973/ 23.07.2021г. на кмета на Община

Виж повече

Покана във връзка с изпълнение на проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“

Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, финансиран по проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01, одобрен за финансиране по Процедура „Превенция и

Виж повече