Проект на график на разписанията на пътническите влакове за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВОГЕ, Във връзка с получено в общинска администрация Своге писмо с от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и в изпълнение на задължението си за информиране на населението на

Виж повече

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с Обявление за инвестиционно предложение за изграждане на напорни резервоари в с. Свидня

Виж повече

Информация от Министерство на здравеопазването относно здравните услуги, които здравно неосигурените бременни могат да ползват безплатно за проследяване на бременността им

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са

Виж повече

БЧК – Своге започва раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2020г. Пакетите с храни са

Виж повече