Проведена среща на Кризисния щаб по бедствия и аварии по повод внезапното спиране на притока на вода в река Искрецка

Днес, 15.08.2022г. от 21.30 часа в сградата на Община Своге се проведе заседание на Кризисния щаб по бедствия и аварии (създаден със заповед №195 / 07.02.2020 г.) по повод внезапното

Виж повече

Съобщение до гражданите във връзка с Парламентарни избори на 02.10.2022 г.

Общинска администрация Своге уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., че : І. До кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на

Виж повече

Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2022-2023 г.) на имоти общинска собственост

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и,

Виж повече