Съобщение до гражданите от Главна дирекция ГРАО

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание

Share
Виж повече

Покана – обявление за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Своге (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Своге (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Share
Виж повече

Заповед № № РД-01-132/26.02.2021 на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020

Share
Виж повече

Признание за служител на Община Своге

Заслужена благодарствена грамота за оказана логистична подкрепа при почистването на коритото на р. Искър зад стената на ВЕЦ-Своге получи г-н Венцислав Младенов Атанасов – служител на общинска администрация. Грамотата е

Share
Виж повече