Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Протоколи / решение
  Date added: октомври 17, 2017 17/10/2017 11:48:54 AM File size: 4 MB Downloads: 22
 • pdf Съобщение
  Date added: октомври 6, 2017 06/10/2017 4:14:56 PM File size: 47 kB Downloads: 22
 • pdf Протокол 1
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:37:12 PM File size: 1 MB Downloads: 25
 • pdf Разяснение
  Date added: август 29, 2017 29/08/2017 3:17:20 PM File size: 159 kB Downloads: 46
 • docx Образци
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 113 kB Downloads: 57
 • pdf Проект на договор
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 2 MB Downloads: 55
 • pdf Документация
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 9 MB Downloads: 99
 • pdf Обявление
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 1 MB Downloads: 87
 • pdf Решение
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 587 kB Downloads: 58
Share/Bookmark