Архив

Конкурс за извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина до временен склад

Търг с тайно наддаване за подажба на стояща дървесина на корен

Заповед – изтегли

Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Годишен план 2013 – изтегли

Годишен план 2013 – изтегли

Процедура на договаряне  за “Сеч, извоз и рампиране на дървесина до временен склад”

Годишен план 2012 – изтегли

Заповед 02.10.2012 – изтегли

Заповед 02.10.2012 – изтегли

Заповед 02.10.2012 – изтегли

Договор 02.10.2012 – изтегли

Документация 02.10.2012 – изтегли

Заповед 07.08.2012 – изтегли

Заповед 02.08.2012 – изтегли

Заповед – изтегли

Документация – изтегли

Договор – изтегли