СТОИЛ ПЕЕВ ПАНОВ

Той е от махала Стоевци на с.Свидня и е кметски наместник и след това кмет на селото от 1956 до 1985 г. Има най-дългото кметуване. По това време са се извършили най-големите придобивки за селото- прокарва се водопровода от Искрец за Своге-1959-1960 г., открива се селска здравна служба-1963 г., прави се масивна сграда за смесен магазин и ресторант през 1966-67 г., през 1973 г. се открива поща,1974-75 г. се прави парното отопление на ОУ”Отец Паисий”, 1978 г. Е построена самостоятелна панелна сграда за детска градина, 1975 г.- открива се завод за металокерамика, 1981 г.- самостоятелна нова панелна сграда за кметство, 1983 г.- нова панелна сграда за поща, бръснаро-фризьорски салон и шивалня.

“Село.Свидня- минало, етнографски поглед, родословия”
Генади Раденков