Изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на община Своге пред Държавен фонд „Земеделие” с наименование: ,,Ремонт и благоустрояване на детска градина “Александър Вутимски” УПИ III, кв. 105, гр. Своге, Община Своге ,, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Образци 17.05.2018 – Изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Договор
  Date added: август 13, 2018 13/08/2018 2:47:28 PM File size: 7 MB Downloads: 234
 • pdf Решение
  Date added: юли 5, 2018 05/07/2018 6:34:26 PM File size: 177 KB Downloads: 233
 • pdf Протокол / доклад
  Date added: юли 5, 2018 05/07/2018 6:34:25 PM File size: 3 MB Downloads: 286
 • pdf Съобщение
  Date added: юни 28, 2018 28/06/2018 4:50:32 PM File size: 74 KB Downloads: 249
 • pdf Разяснение
  Date added: юни 4, 2018 04/06/2018 2:54:13 PM File size: 117 KB Downloads: 321
 • doc Приложение 2
  Date added: май 17, 2018 17/05/2018 4:25:58 PM File size: 20 KB Downloads: 260
 • zip Приложение 1
  Date added: май 17, 2018 17/05/2018 4:25:56 PM File size: 93 KB Downloads: 295
 • pdf Документация
  Date added: май 17, 2018 17/05/2018 4:35:24 PM File size: 8 MB Downloads: 378
 • pdf Обявление
  Date added: май 17, 2018 17/05/2018 4:35:25 PM File size: 1 MB Downloads: 355
 • pdf Решение
  Date added: май 17, 2018 17/05/2018 4:35:25 PM File size: 542 KB Downloads: 266