Организиране и провеждане обучения

Избраният изпълнител е фирма “СИМ КОНСУЛТИНГ” ЕООД – гр.София

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9015065/30.04.2013г.

Пубична покана – изтегли

Административни сведения – изтегли

Техническо задание – изтегли

Предлагана цена – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли

Приложение – изтегли