Изработване на технически инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжение на с. Церово, Община Своге

05.09.2013 г.

Договора ще бъде сключен с фирма “АКВА-ДИЗАЙН-НГ”ЕООД- гр.София

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с номер 9019683/05.09.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли