Баркод на Табела № 3

Първото селище бива основано от траките и остава с неизвестно за нас име, но с положителност се знае, че се е намирало в местността „Градище“, където е бил неговият център. По- късно това селище слязло по- надолу, там, където днес се намира квартал Старо село, което бързо се разраснало и до прокарването на железницата, станало естествен селищен център.

Веднага след Освобождението от турско робство, започва да се формира по райони гражданско управление. В управлението на Софийския окръг били привлечени най- авторитетните и достойни селяни от Софийско. В списъка на народните представители на Учредителното събрание влиза Анко Цветанов от Своге. Първата най- голяма придобивка за района след Освобождението било прокарването на железницата през 1896г. Следва създаването на кредитно- кооперативни сдружения- 1920, 1923,1927,1929г. С големи темпове започва развиването на занаятчийството, горското дело, промишлеността, културата и спорта. Във връзка с подетата борба срещу бича на населението по това време, а именно туберкулозата, в края на месец май, 1919г. се открива Санаториума в село Искрец, чиято първа копка е направена на 30.09.1908г. Основоположник на Санаториума е д-р Марин Русев. Първото читалище в района е основано в село Бов през 1896г. На 7 март 1907г. се основава и свогенското читалище. Във Втората Световна война десетки доброволци от Своге взимат участие като напускат домовете си и остават семействата си. Един от тях- Благой Костов се завръща с извадено око от граната, три откъснати пръста на едната ръка и още толкова на другата. Геройски се е сражавала на бойното поле самарянката от 41-ви пехотен полк Донка Драганова от село Желен, Асен Манолов, Спас Цветанов и други. На 1.11.1903г. се открива Свогенската поща. Първият водопровод е прокоран по време на строежа на железопътната линия от махала Радже влак, за да захранва единствената чешма до гарата. Първият каптаж от глина и камъни се прави край местността Косматица. Вторият в местността Едрева нива под връх Грохотен. От 1948 година се замисля каптирането на водата от село Искрец. През 1951 година са изготвени проекто- сметни документи и през 1956 година започва строежът и завършва през 1959 година.

През 1947 година в Своге е създаден родилен дом. През същата година е открит и държавен стоматологичен кабинет. През 1953 година отделните кабинети се обединяват в Обединена болница.