Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по обособени позиции

17.04.2104г.

Изпълнители по договори за възлагане на поръчката са:
ОП №1 – Основен ремонт ЦДГ с. Реброво
“ВАРУМ“ ЕООД

ОП №2 – Основен ремонт ЦДГ с. Гара Бов
ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ

ОП №3 – Основен ремонт ЦДГ с. Владо Тричков
ЕТ „СИБО-ВЪЛЧО ХРИСТОВ“

ОП №4 – Основен ремонт настилка външна тераса ЦДГ „Калина Малина” гр. Своге
“НАВИ-Николай“ ЕООД

ОП №5 – Основен ремонт ЦДГ с. Гара Лакатник
ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ“

ОП №6 – Основен ремонт ОДЗ „Александър Вутимски” гр. Своге
“МАРТИ-БЕТ“ ЕООД

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9028431/17.04.2014г.

Публична покана – изтегли

Указания – изтегли

Документация – изтегли