Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по осем обoсобени позиции

Дата на публикуване: 24.04.2015 13:44:38

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9041140/24.04.2015г. с предмет:
“Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге“ по осем обoсобени позиции:

Обособена позиция 1:
Основен ремонт кухненски блок на ЦДГ «Калина Малина»- тоалетна, склад за препарати и вентилация
Обособена позиция 2:
Основен ремонт кухня на ОДЗ «Ал.Вутимски», гр.Своге
Обособена позиция 3:
Основен ремонт на ЦДГ с.Владо Тричков
Обособена позиция 4:
Основен ремонт на ЦДГ с.Свидня
Обособена позиция 5:
Основен ремонт на ЦДГ с.Церово
Обособена позиция 6:
Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Бов
Обособена позиция 7:
Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Лакатник
Обособена позиция 8:
Реконструкция вътрешна ВиК мрежа ЦДГ “Калина Малина”, гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: