Изработване на горскостопански план на горските територии и на гори върху земеделски територии, собственост на община Своге, на територията на ТП ДГС Своге, Софийска област

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9042756/12.06.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на горскостопански план на горските територии и на гори върху земеделски територии, собственост на община Своге, на територията на ТП ДГС Своге, Софийска област.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

ЗАДАНИЕ – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: