Проекти с европейско финансиране

ПРОЕКТ: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” – виж

ПРОЕКТ: „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър достъп до качествена питейна вода и рехабилитация на съществуващи пътища” – виж

ПРОЕКТ: „Подобряване на средата на живот в община Своге с подмяна на уличното осветление” – виж