Местни избори 2015

Съобщение за обучение на СИК в Община Своге

Заповед №1539/13.10.2015 г., относно опазване на обществения ред – изтегли

Заповед № 1535/13.10.2015 г., относно определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването – изтегли 

 

Съобщение: Относно “НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите” – изтегли

Заповед № 1454 / 29.09.2015 г., относно: Определяне места за провеждане на информационно-разяснителната кампания за насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум – изтегли

Съобщение за дежурства на кметствата, във връзка с Местни избори-2015 – изтегли

Съобщение

Заповед №1435/24.09.2015 г., относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети на територията на града и общината – изтегли

 

Покана за консултации за съставите на СИК в община Своге – изтегли

Решение № 20/11.09.2015 на ОИК – Своге – изтегли

Решение № 1984-МИ/НР/08.09.2015 г. на ЦИК – изтегли

Съобщение – изтегли

Приложение № 13-НР Заявление за вписване на гласоподавател в избирателния списък за произвеждане на национален референдум – изтегли

Приложение № 12-МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – изтегли

Приложение № 12-НР Заявление заотстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на национален референдум – изтегли

Приложение № 10-МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък – изтегли

Приложение № 7-МИ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – изтегли

Заповед 1292 места за образуване на избирателни секции – изтегли

Заповед 1291 места за обявяване на избирателни списъци – изтегли

Хронограма за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г. – изтегли

Покана за провеждане на консултации за ОИК – изтегли

Декларация по чл.81 във връзка с чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК – изтегли

ЦИК – Решение №1524-МИ/НР София – 18.08.2015 г. – изтегли

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.(приета с Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г.) – изтегли

Информация от Общинска администрация Своге – изтегли

Констативен протокол от проверка по параграф 16 от ЗИД  на ЗГР

Местни избори 2015 презентация – изтегли