Сметосъбиране

Анализи цени – изтегли

Бланки – изтегли

Проект на договор СО – изтегли

Технически спецификации – изтегли

Образец – изтегли

Документация – изтегли

Обявление – изтегли

Решение – изтегли

Закупилите до 04.05.2012год. тръжни документи за участие в обществена поръчка:

СМЕТОСЪБИРАНЕ И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СВОГЕ, ИЗВОЗВАНЕТО И
ДЕПОНИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД
следва да имат предвид следното:
1. на стр.13, т.12.4.2 от “Технически спецификации” – “…………отговарят на най-малко стандарт ЕВРО 4”;
2. на стр.16, т.18.5 от “Технически спецификации” – “……….съобразен с бюджета на Община Своге”.