Обява

март 6, 2017
By

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Комплекс Божилово” ООД, Община Своге, с. Заселе 2284, м. Манова дупка

 

 съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ”Комплекс Божилово – еко къщи и механа”

 За контакти Виктор Божилов,телефон 0887746377,reservations@zasele.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Share/Bookmark