Обява за работа

октомври 3, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

О Б Я В А

Община Своге търси да назначи Специалист „Устройство и развитие на територията”

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 1. Кратко описание на длъжността:  Осъществява техническите и административни дейности по реализиране на устройствените схеми и планове, застрояването на поземлените имоти и всички дейности по устройство на територията в компетенциите на общинската техническа служба по административно- техническото обслужване на физически и юридически лица.             
 1. Изисквана степен за завършено образование: висше или средно-специално
 1. Професионална област: строителство и архитектура /всички специалности/.
 2. Професионален опит:  1 година
 3. Допълнителна квалификация:

– Компютърни умения – MS Office (Excel и Word – добро ниво); Internet;:

– Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

 1. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:

– професионален опит;

            – опит в изготвянето на документация на процедури по Закон за устройството на територията и Закон за кадастъра и имотния регистър;

– общи познания в сферата на строителството и правото.

 1. Начин на провеждане на подбор на кандидатите:
 2. Подбор по документи
 3. Интервю

III. Документи за кандидатстване:

 1. Заявление/Молба
 2. Автобиография – CV формат;
 3. Копие от документ за придобита образователна степен;
 4. Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, допълнителна квалификация и др.

Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на общинската администрация, гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Свали прикачените файлове:

 • pdf Обява в PDF
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 1:26:37 PM File size: 612 kB Downloads: 70
Share/Bookmark