В Община Своге се проведе обучение на тема: „Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно поведение.“

октомври 18, 2017
By

image-0-02-04-d193e237cb87c1bb0ddfe52925550feda156bec5a1182f00fb843464a34a5f6b-VНа 12 и 13 октомври, със съдействието на Община Своге се проведе обучение на тема: „Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно поведение.“.

Водещата бе Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ- България, а участниците бяха представители на Центрове за обществена подкрепа, училища и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Обучението бе с практическа насоченост и даде възможност за групова работа, ролеви игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации при комуникация с деца, както и разработване на индивидуален план за работа с поведението на детето. Целта на обучителният модул бе да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца.
Share/Bookmark