Внимание!!!

attention-98513_960_720На територията на Община Своге неизвестни лица, представяйки се за общински служители, посещават частни домове и връчват на гражданите „предписание за преместване на излязло от употреба моторно превозно средство, с изричното предупреждение, че разходите направени по принудителното преместване и отговорно пазене , ще бъде за тяхна сметка.

В тази връзка предупреждаваме всички граждани, че представените бланки  като „предписание”  са фалшиво изготвени и цитираната в тях наредба не е част от нормативната уредба на общината.

Умоляваме Ви, при посещението на лица с описаните по-горе действия на адреса Ви, незабавно да информирате органите на полицията или дежурния по община на тел.: 0726 / 85

Кмет на Община Своге

Приложение: Образец на предоставената фалшива бланка

 

Образец на предоставената фалшива бланка

Share