Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 – 2020 г.

февруари 15, 2019
By

Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 – 2020 г. (чл. 37и, ал. 1 – ал. 12 от ЗСПЗЗ) – изтегли

Share