Протокол от заседанието на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния, ведомствените и областния щабове (ОбЩ за ИОбПЗБВНВОЩ) – Своге