Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 16.03.2020г.

Днес, 16. 03. 2020г., от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения:

 1. Общинският кризисен щаб разпореди да се въведе ограничителен режим във всяка от сградите на Община Своге – в Деловодство, Местни данъци и такси, дирекция ХД и ГРАО да се влиза по 1 човек при регулярна дезинфекция на помещенията.

 2. Служителите от Община Своге да работят в намален състав по график, съгласуван от Секретаря на Община Своге.

 3. Отлага се приемния ден в четвъртък. Осигурена е възможност за консултации по телефон, включително от такъв на входа в сградата на общината.

 4. Забранява се провеждане на пазарния ден в четвъртък

 5. Кметовете на кметства и кметските наместници да прилагат ограничителния режим за посещения на граждани в помещенията и сградите при регулярна дезинфекция.

 6. Всяко съобщение, заповед, указания и други материали, публикувани на Вътрешния портал, на сайта на Община Своге или изпратени по имейл, се считат за връчени и се изпълняват незабавно.

 7. При погребения се забранява използването на траурните ритуални зали за други цели, освен за опело.

 8. Да се разпределят справедливо и раздадат на служителите наличните предпазни маски и дезинфектанти.

Свали прикачените файлове:

 • pdf ИЗТЕГЛИ
  Date added: март 16, 2020 16/03/2020 12:30:25 PM File size: 33 KB Downloads: 168