Поредният одобрен проект на Община Своге

 ПРОЕКТ  „SUCCESS“ (УСПЕХ)

SUCCESS” – Social infrastructure for child-care through sport education.

(Социална инфраструктура за полагане грижи за децата, посредством

спортно образование).

             На 25 април 2013 г. беше подписан договорът за поредния одобрен проект на Община Своге. Партньори по този проект са – Община Своге, Община Палилула (Сърбия) и Фондация „Спорт без граници”. Общият бюджет на проекта е 458 390,29 евро.

              Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на децата и младежите и да се улесни устойчивото развитие в трансграничните региони, чрез спорт и физически дейности, както и да се насърчи сближаването между народите на България и Сърбия, чрез сътрудничество в младежката, социалната и образователната области. За Община Своге проектът предвижда изграждането на няколко мултифункционални спортни площадки в района на СОУ „Иван Вазов” в град Своге – едната ще бъде изградена до сградата на началното училище и две – в двора на самото СОУ. Те ще съдържат игрища за волейбол и баскетбол, мини футболно игрище, тенис на корт, както и площадка с уреди за фитнес на открито. Всички съоръжения ще имат лесен достъп за хора с увреждания, които чрез спорта ще могат да се интегрират по-лесно в обществото. Спортът предоставя арена за социално взаимодействие, намалява социалната изолация, разчупва предразсъдъците и освен, че действа терапевтично, подобрява двигателните умения, мобилността и самоувереността на спортуващите. Освен това той предоставя равни възможности на всички, независимо от пола, възрастта, способностите или расата им.

            Същите мултифункционални спортни съоръжения ще бъдат изградени и в Палилула. Към края на изграждането на площадките ще започне провеждането на промоционална кампания в България и Сърбия, рекламираща целите и дейностите на проекта SUCCESS. Тя ще включва изработването на триезични листовки и плакати – на български, сръбски и английски език. Ще бъде пуснат и триезичен уебсайт на SUCCESS. Ще има и церемонии при откриването на SUCCESS в България и Сърбия със съвместни спортни игри, като ще бъдат поканени специални гости – известни спортисти и правителствени представители от двете страни. Ще бъдат организирани семинари и в двете страни за обмен на най-добри практики между спортни експерти и учители. Екипът за управление на проекта ще се събира да заседава на всеки три месеца: първа среща в България, четири координационни срещи (по двама от всяка страна) и една заключителна среща в България, включваща пресконференция.

           Младите хора са най-важната и уязвима група на обществото. Социално-икономическото положение на граничните райони зависи изцяло от правилното и здравословно развитие на младежта. Жизнените умения, придобити чрез спорта, помагат на младите хора да се чувстват по-силни, подобряват физическото и психическото състояние и формират връзки с други млади хора. Спортът активно възпитава децата за основните ценности, като честна игра, уважение, дисциплина, толерантност и др. Той осигурява и здравословни алтернативи на девиантното поведение, като злоупотреба с наркотици и алкохол, насилието и престъпността.