Съобщение

Уважаеми съграждани,

Община Своге Ви напомня, че според Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.