Укрепване на свлачищните процеси под кв. „Алилица“

От средата на месец май 2013 г. започна изграждането на нова подпорна стена на главен път ІІ-16 София-Мездра, кв. 61 по плана на гр. Своге, непосредствено под кв. „Алилица“. През 2011 г. в участъка е построена подпорна стена с височина 265-365 см и дължина 32 м, разделена с фуги през 4 м. След направени геоложки изследвания става ясно, че съществуващата подпорна стена не може да спре свлачищните процеси, които застрашават сградите над свлачището, затова се налага да се изпълни нова стоманенобетонна подпора, която да усили и надгради съществуващата подпорна стена. Стената ще е с височина 515 см и ще бъде разделена с фуги през 4 м по същия начин. Тъй като е с височина над 4 м, новата стена е изчислена и за устояване на земетръсни сили.

За финансиране на изграждането на новата стена е сключен договор между Община Своге и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за предоставяне на БФП на стойност 374 227.44 лв. Обществената поръчка за изпълнение на този обект е възложена на „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД.