Съобщение от Дирекция “Бюро по труда” Своге

Уведомяваме заинтересованите лица, че стартира Програма “Старт на кариерата”-2013.

Критерии за кандидатстване:

1. Да са младежи до 29 ненавършени години към 26.06.2013 г.;

2. Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

3. Да бъдат регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда” като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение;

4. Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност;

Документи, които лицата задължително трябва да представят в Дирекция “Бюро по труда”, в срок до 26.06.2013 г., при кандидатстване:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Документ за завършено висше образование;

4. Документ за правоспособност ( ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място);

За контакт: Дирекция “Бюро по труда” Своге, тел.: 0726/22568