Съобщение

От 12 август 2013 г. започна набирането на лица , които са регистрирани в Бюрото по труда или получават социални помощи, за сезонни работници на 4 часа дневно до края на тази година. Бройката, отпусната от Агенцията по заетостта е 100. От тях 20 места са за град Своге, а останалите са разпределени по всички села от общината. Кандидатите ще бъдат назначени от  26 август 2013 г.