Стартира реализацията на проект Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт на НСОРБ, финансиран по ОП „Техническа помощ”

untitledПроектът, по който Община Своге е партньор има два основни компонента:untitled

  1. 1.     Внедряване в общините на електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти и осигуряване на необходимата техника за нейната ефективна работа.
  2. Създаването на постоянно действащ общински Ресурсно-координационен център, който да подпомага дейността на общините по подготовка и изпълнение на техни европейски проекти.

Във връзка със стартирането на дейностите по компонент 1 Община Своге се включва в проекта със заявка за доставка на софтуер за управление на imagesCA7EMG0Dевропроекти и офис техника за ефективна работа на системата, както и за обучение на двама служители за работа със системата.

Включването в проекта на НСОРБ изисква от общините единствено поемане на ангажименти за ползване по предназначение на осигурения софтуер и техника и не е обвързано с финансови ангажименти.