Съобщение

Във връзка със запитвания на обезпокоени граждани, относно евентуално настаняване на сирийски бежанци на територията на община Своге, съобщаваме, че до този момент официално искане от Държавната агенция за бежанците към Община Своге не е постъпвало.

Община Своге съобщава, че не разполага с необходимата материална база и условия за настаняване на бежанци.

С чувство на отговорност към обществения живот в община Своге, оставаме съпричастни към съдбата на сирийските бежанци.