Обява

Относно: Община Своге ще кандидатства с проектно предложение по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”. Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в процес на образование или обучение, нито в заетост,  и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта… – ВИЖТЕ ТУК