Обява

Относно: Инвестиционно предложение за “Инвестционен проект – “Къща за гости” в ПИ с площ 3450 м2, находящ се в местност “Лаката” и попадащ в границите на околовръстен полигон на махала “Воденицата”, с. Батулия, община Своге – ВИЖТЕ ТУК