Обява

Относно: Инвестиционно предложение за „Инвестционен проект – „Къща за гости“ в ПИ с площ 3450 м2, находящ се в местност „Лаката“ и попадащ в границите на околовръстен полигон на махала „Воденицата“, с. Батулия, община Своге – ВИЖТЕ ТУК