Детски фестивал “Хей, пътечко моя!”

Народно читалище “Градище 1907” град Своге

ул. “Цар Симеон” № 29, тел: 0726 /2 30 66, : 0726 / 2 24 57

e_mail:gradiste_sv@abv.bg

 ПЪРВИ   Л И Т Е Р А Т У Р Е Н    К О Н К У Р С

„ХЕЙ, ПЪТЕЧКО МОЯ!”

 

Посветен на 115-та годишнина от рождението на Калина Малина.

Литературният конкурс „Хей, пътечко моя!” ще се провежда всяка година.

Участниците са разделени във възрастови групи от всички видове училища, читалища, извънучилищни педагогически учреждения и други.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

  • І възрастова група       – от  5  до 10 години;
  • ІІ възрастова група      –  от 11 до 14 години;
  • ІІІ възрастова група     – от 15 до 18 години;

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Участниците трябва да представят до три текста в по два екземпляра в жанра есе, разказ , стихотворение или приказка, посветени на детството, мечтите за бъдещето и пр.,отговарящи на надслова;
  • Всяка  отделна  творба се придружава с данни: трите имена, адрес, телефон за връзка и e-mail, възраст, клас, училище.

СРОК: Материалите се изпращат в  НЧ”Градище 1907” до 23 май 2013 година.

НАГРАДИ: Предметни награди, включване творбите на победителите в алманах на Художествено-творчески клуб ”Полет”.

Награждаването на класираните участници ще се проведе на 1 юни 2013 година в НЧ ”Градище 1907”.

Всички творби остават във фонда на фестивал “Хей, пътечко моя!”.

За информация:

Аделина Ангелова – секретар на НЧ „Градище 1907”:    0899 189 786

Людмила Петрова – РЕКИЦ :  0879 003 074

Е-mail:  liudmila.petrova@abv.bg

adelina _bojilova@abv.bg

Класиране на участниците в конкурса “Хей, пътечко моя!” – 28.06.2013 г.

Промяна на датата на фестивала “Хей, пътечко моя!”

Статут и регламент  – кликни тук

Заявка за участие – изтегли