Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ №26-00-45/14.05.2012год.     Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересованите лица, че че във вестник “Държавен вестник”/неофициален раздел/, бр.№36/11.05.2012год., стр. 100, е публикувана обява за обнародване на Решение №117

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 18.05.2012 г.

изх.№ 51/11.05.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 18.05.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ

Виж повече