Избирателен списък за провеждане на национален референдум на 27.01.2013

Национален Референдум на 27.1.2013 г. приключи и възможностите за справки в Избирателните списъци вече не са достъпни . Достъпна в момента е само информационната част на сайта.

Виж повече

Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ       СЪОБЩЕНИЕ №94-М-101/ 08.11.2012 год. Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересовани лица, че във вестник “Държавен вестник”, (неофициален раздел) брой № 84/02.11.2012 год., стр. 116

Виж повече

Покана за обществено обсъждане

  ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Община Своге организира среща за публично обсъждане на необходимостта за кандидатстване за отпускане на държавна помощ, предоставена от предприятието за управление

Виж повече

Покана за обществено обсъждане

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост      Община Своге организира среща  за обществено обсъждане на “Избор на технология за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ на агломерация Своге”,

Виж повече