Среща на общините от Еврорегион „Нишава”

На 20 март 2013 г. в град Драгоман се проведе работна среща на кметовете на общините от Еврорегион „Нишава” – Пирот, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Костинброд, Божурище, Драгоман, Сливница, Годеч

Виж повече

Седмица на гората – април 2013

                             ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СВОГЕ   И   ОБЩИНА СВОГЕ                                                                                       обявяват                                                                                   П Р О Г Р А М А                           ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 1-7 АПРИЛ 2013

Виж повече