Семинар за разясняване на ос 2 от ПРСР

 

Семинар и обиколка на високопланински и трудно достъпни места за разясняване на ос 2 от ПРСР

На 22 май 2012 г., от 10:00 ч., ще се проведе семинар за „Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. Той ще се състои в НЧ “Градище 1907”, гр. Своге. В рамките на събитието ще бъдат запознати и информирани пряко потенциалните кандидати с възможностите, които дава Програмата.

По време на семинарите, които ще се проведат на територията на цялата страна, ще бъдат посетени високопланински райони или трудно достъпни места, за да бъдат информирани хора, които се занимават с традиционно земеделие за начините и условията за кандидатстване по мерките от приоритетната ос 2 от ПРСР.

Лектори на семинара ще са експерти от Министерството на земеделието и храните.